Какво е дефрагментация на твърдия диск и защо е нужна?

   Купуването на първия компютър е запомнящо се събитие в живота на много хора, но минава половин година, година или две, и той започва да работи по-бавно. Програмите се стартират дълго, обемни файлове се отварят още по-бавно, постоянно увисва операционната система, и от всички страни летят съвети - "преинсталирай Windows ". Разбира се, в особено тежки случаи това е единственото решение и преинсталираният Windows ще ви даде готова за работа система, но не винаги такъв радикален метод е подходящ.

   Най-простото нещо, което можеш да направиш, за да повишиш скоростта на работа на компютъра е дефрагментация на твърдия диск. Особено ефективно тя се отразява на увеличаването на скоростта на работа на операционната система, ако от момента на закупуването на компютъра дефрагментация изобщо не е правена. Но преди да споменем подробности за процеса, трябва да се запознаем с принципа на работа на твърдия диск и записаните файлове на него.


hdd-diagram


   Конструкция на твърдият диск

   Всички файлове на твърдия диск се съхраняват в определена последователност. Идеалната ситуация е, когато те се разполагат един след друг, но това от практична гледна точка не винаги е възможно. Особеност на операционната система Windows е, че физически данните се записват на диска започвайки от първата свободна област. Ако размера на файла е голям за съответната област, то част от файла, която не се помества, се откъсва и се записва в следващия свободен клъстер. Ако отново е голямо пак се откъсва част и се записва в следващия свободен клъстер. Така продължава до тогава докато файла напълно не заеме своето място на диска, даже ако тава налага да бъде разкъсан на стотици такива малки късчета - фрагменти. Съответно, този процес се нарича фрагментация.

   Логически файла, който виждаме в папката, представлява по себе си единно цяло въпреки, че физически той може да бъде съхранен в различни сектори на твърдия диск. За да може операционната система да събере всички фрагменти в единно цяло, тя се обръща към таблица, в която се съдържа информация за местата в които са поместени фрагментите на всички файлове на диска, а така също и свободните области. Ако файла е поместен в последователни клъстери то неговото прочитане става мигновено на един път, а в случите на фрагментации позициониращите се глави на диска, чрез които се осъществява четене и записване на данни, постоянно се преместват по секторите на диска, за да "съберат" файл в едно цяло. Понеже за тази операция е необходимо време, то на потребителя му се струва, че компютърът се забавя или увисва. Колкото е по-голяма фрагментацията на файлове толкова това довежда до многократно увеличаване на преместването на главите на диска, това оказва негативно влияние върху производителността на твърдия диск.

  

Дефрагментация - това е преразпределение на файловете на диска, при което те се разполагат в последователни области, една след друга, което осигурява бързо прочитане на данните на диска, съответно, увеличава скоростта на работа на програмата и операционната система.


   Препоръчително е изпълняването на дефрагментация в Windows не по-често от веднъж на две седмици. Съществува мнение, че по време на дефрагментация диска повече се износва и затова е по-добре да не се прави. Но, този процес отнема време приблизително до час, а без него главите на диска ще правят повече ненужни премествания постоянно.

   За да направите дефрагментация на твърдия диск на своя компютър, може да използвате стандартната програма от Windows или да инсталирате и използване външна такава.

   В Windows програмата се намира в Accessories/ System Tools и се казва Disk Defragmenter.

   В програмата можете да изберете да стартирате или анализ на диска или да пуснете процес на дефрагментация на файлове. Този процес може да продължи много дълго, затова по-добре да го правите, когато в близко време компютъра няма да ви потрябва, а вие ще се намирате наблизо.


lb-laptop-battery2


  Ако имате нужда от помощ за Вашия компютър, специалистите от „Тагилекс“ са на Ваше разположение!


Прочетена 70