Защо батерията на лаптопа не се зарежда?

   За всеки лаптоп акумулаторната батерия е жизнено важен елемент. Разбира се, може да се работи и като е включен към електрическата мрежа, но тогава се елиминира главното достойнство на лаптопа, а именно неговата мобилност. От друга страна акумулатора сам по себе си е достатъчно интересна част, заобиколена от множество слухове и митове. Затова, за да разберете по-добре предмета на разговора, ще приведем няколко факта.


lb-laptop-battery

   Най-разпространеният проблем – физическо износване на литиево-йонната батерия или остаряване. Всеки път, когато батерията се зарежда или се разрежда, се извършва така наречения цикъл. Съвременните акумулатори издържат няколко стотин такива цикъла, но след всеки от тях капацитетът им с малко намалява. Това е свързано с химическите процеси, протичащи вътре в батерията.

   Даже ако лаптопът въобще не се ползва, то за две години литиево-йонната батерия губи около 20% от своя капацитет, затова е глупаво да се запасявате с Li-ion акумулаторни батерии. Също така при закупуването им следва да обръщате внимание на датата на производство. Ако е произведена преди 1, 2 или 3 години то те не биха имали обявените характеристики (номиналният им капацитет ще бъде с 10-30% по-нисък от обявения).

   Ако операционната система е престанала да разпознава акумулаторната батерия на лаптопа или съобщава, че батерията не се зарежда, най-често става дума за конфликт между софтуера и хардуера. За разрешаване на проблема може да пробвате следните два способа.
  

Първи способ.

Извършете следващите действия в дадената последователност:

     1. Изключете лаптопа
     2. Изключете захранващия кабел
     3. Извадете батерията от лаптопа
     4. Натиснете и задръжте копчето за включване в продължение на 5-7 секунди
     5. Поставете батерията на място
     6. Включете лаптопа

   След зареждането на Windows в taskbar трябва да се появи обичайната иконка на батерия и заряда и, а при включване на захранващия кабел – иконка показваща процес на зареждане.


  

Втори способ.

Ако ситуацията не се е изменила, пробвайте с дефолтни (default) настройки на BIOS, изпълнявайки следния алгоритъм:

     1. Изключете лаптопа
     2. Изключете захранващия кабел
     3. Извадете батерията от лаптопа
     4. Натиснете и задръжте копчето за включване в продължение на 5-7 секунди
     5. Включете захранващия кабел
     6. Включете лаптопа (без батерия) и влезте в BIOS
     7. В менюто на BIOS изпълнете възстановяване на дефолтните настройки и запомнете направеното
     8. Изключете лаптопа, задържайки копчето за включване в продължение на 5-7 секунди
     9. Изключете захранващия кабел
     10. Поставете батерията на място
     11. Включете захранващия кабел и включете лаптопа

   След зареждане на операционната система в taskbar трябва да се появи иконка показваща процес на зареждане. Ако все пак нищо не се е променило, причината по всяка вероятност не е в софтуера.


lb-laptop-battery2


  Възможно е, батерията действително да е дефектирала и е необходимо да бъде заменена. Но преди да се постави окончателна диагноза, специалистите от нашия сервиз може да проверят дали не са окислени контактите, не е ли дефектирала захранващата платка, не е ли излязъл от строя контролера на батерията или нещо друго.


Прочетена 139